පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ පණිවුඩය

 

 

නව කළමනාකරණ රටාවකට ප්‍රවේශය

        වර්තමාන ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වූ තාක්ෂණය "සන්නිවේදන තාක්ෂණය" ලෙස හඳුනාගත හැකිය. ඒ හා සමගම ඒ වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන ඒකක පිරිවැය ද අඩු වී ඇත.  එමෙන් ම මිනිසාගේ ගමන් බිමන්, ප්‍රමාදයන්, අතපසුවීම් හා විමසීම් අවම කිරීමට තරම් සන්නිවේදන ජාලය ශක්තිමත් හා කාර්යක්ෂම වී ඇත.

එවන් සන්නිවේදන ජාලය තවත් ඒකකයක් වන අධ්‍යාපන පද්ධතිය ද එහි උපරිම ඵල ලැබීමට සූදානම් විය යුතු නොවේ ද?

       එබැවින් මෙම ප්‍රයත්නය සාම්ප්‍රදායික වෙබ් පිටුවක් සමග අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීම නොවේ. මෙලෙස එළිදක්වන සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් පිටුව මගින් මතු සඳහන් අරමුණු ඉටු කරගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

1. "නැණ පියස" හරහා ස්වීය හා නිර්මාණශීලී ඉගෙනුම්-ඉගැන්වීම් අවස්ථා තහවුරු කිරීම.

2. "තොරතුරු පියස" මගින් සමස්ත තොරතුරු පද්ධතිය ජාලගත කර කළමනාකරණ පහසුව සලසා දීම.

3. "නියාමන පියස" මගින් සමස්ත අධ්‍යාපන කළමනාකරණ කටයුතු නියාමනය.

4. "දිරිය පියස" මගින් අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු විශ්ලේෂණාත්මකව විදුහල්පති, ගුරු, සිසු භාවිතය සඳහා ලබා දීම.

5. "සන්නිවේදන පියස" මගින් නව අධ්‍යාපන සංකල්පය හා කාලීන සංවාද කෙරෙහි අධ්‍යාපන පද්ධතියෙහි අවධානය යොමුකර වීම.

       ඉහත සියලුම අරමුණු එකවර ඉටු කර ගැනීම පහසු නොවූවද ප්‍රමාද වීම් ගැන මැසිවිලි නොනගමින් පවතින මානව හා  භෞතික සම්පත් භාවිතා කොට දිගුකාලීනව ක්‍රියාත්මක වන හා ක්‍රමයෙන් දියුණූවන අන්තර්ජාල පාදක අධ්‍යාපනික මෙවලමක් ලෙස සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් පිටුව 2017 ළමා හා ගුරු දිනය වෙනුවෙන් 2017 ඔක්තෝම්බර් 09 වන දින අධ්‍යාපන ප්‍රජාව වෙත ඉදිරිපත් කරමු.

 

එස්. කුරුප්පු ආරච්චි                                                                                              
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 
සබරගමුව පළාත
 

 

 

Go to top